Verslag Algemene Ledenvergadering 2 februari 2016

Verslag ALV In Stap en Draf

2 februari 2016

 

Voor de eerste dinsdag in februari schrijft het bestuur van In Stap en Draf traditiegetrouw de Algemene Ledenvergadering uit. Even traditiegetrouw komen er veel leden op af; het buurthuis in Varssel was vol!. Bovendien zijn ook de donateurs welkom, om mee te denken hoe de vereniging levend te houden.

DSCN0277 kl

 

 Het jaarverslag is opgesteld en voorgelezen door de secretaris en bij het kopje ‘Kampioenen’ is Frank Bolt dubbel gehuldigd voor zijn prestaties: Nederlands Kampioen SGMW  2span pony klasse 2 en Kampioen SGMW Men District Oost 2 span pony klasse 2. Een felicitatie en een bloemetje waard!

 

DSCN0276 kll

Het financieel verslag is dit jaar voor het laatst van de hand van Wim Kruisselbrink; Wim stopt na 9 jaar deze functie bekleed te hebben in het bestuur. Correct, punctueel maar vooral inzichtelijk in welke cent waar, wanneer en hoe binnen de vereniging zijn weg gevonden heeft. Wim, Heel Hartelijk Dank !

Dick Pluim verlaat tevens het bestuur. Dick wordt ook bedankt voor zijn inzet voor de vereniging maar hij blijft gelukkig nog betrokken door zijn activiteiten als webbeheerder. Beide heren worden bedankt middels een bloemetje.

DSCN0278 kl

 

DSCN0279 kl

 

De plek van de vertrekkende heren wordt ingenomen door Jebbo Haverkamp en Gert Harmsen. Fijn dat zij zich willen inzetten voor onze vereniging. Welke functie zij gaan bekleden, wordt binnen het bestuur bepaald.

De Sponsoring verloopt goed dankzij de tomeloze inzet van een groep mensen. Het beheer van de website is (nog) niet naar wens, en Dick Pluim vraagt dan ook om hulp via zijn mailadres van beheerder.

Het jaarprogramma ziet er niet veel anders uit dan vorige jaren.

De feestavond wil men in een ander jasje gieten, maar het voorstel werd nog niet algemeen toegejuicht. Het bestuur gaat de reacties  - en de reacties die nog komen!! - bundelen en komen zo tot een besluit.

De volgende vraag aan de leden is – en reacties zijn ook nu nog van harte welkom - Hoe gaan we in de toekomst de Open Dag in vullen? In 2015 hebben 20 aanspanningen mee gereden aan de uitgezette tocht. Wat is de toekomst? Hoe keren we de teruglopende belangstelling voor deze dag?

Voorstel van uit de vergadering is om af te wijken van de eerste zondag van september en aan te haken bij de organisatoren (o.a.. De Hamové en de Marktvereniging) van de laatste zondag van augustus. Het breken met de traditie is in veel opzichten een moeilijk punt.

Het bestuur ontvangt graag uw reacties.

Met de bouw van de Loods op de Hietmaat gaat het voorspoedig. Leden van de verschillende huurders dragen hier aan het ‘steentje’ bij. De wens is om het voor het eerste evenement in juni in gebruik te kunnen nemen.

Na een pauze presenteert de heer Aalderink filmbeelden uit de oude doos: 20 jaar geleden was het ook al mooi in en rond Hengelo met aanspanningen van In Stap en Draf.